Integritetspolicy för Dirma

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Dirma AB (organisationsnummer 559453-4181), belägen på Parapeten 4, 252 67 Helsingborg, samlar in, använder, och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller när du använder vår tjänst.

2. Insamlade Data

Vi samlar in följande personuppgifter:
  • För Supporters: E-postadress, samt information för att skapa annonsprofiler som ålder, kön, postnummer mm.
  • För Ideella Föreningar: Organisationsnummer, adress, och utbetalningsinformation.
  • För Annonsörer: Företagsnamn, adress, e-postadress och organisationsnummer.

3. Användning av Insamlade Data

De insamlade uppgifterna används för följande ändamål:
  • För att tillhandahålla och förbättra vår tjänst.
  • För att skicka skräddarsydd reklam till supporters.
  • För att hantera relationer med ideella föreningar och annonsörer.
  • För att uppfylla lagliga krav.

4. Lagring och Säkerhet

Vi lagrar personuppgifter på säkra servrar inom EU och använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

5. Delning av Information

Vi delar inte personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i följande fall:
  • När det krävs enligt lag.
  • Med tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva tjänsten, under förutsättning att de följer våra dataskyddskrav.
  • Med de föreningar som du som Supporter stöttar.

6. Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att begära begränsning av behandlingen.

7. Cookies och Spårningstekniker

Vår webbplats använder cookies och liknande teknologier för att förbättra användarupplevelsen och samla in data för analys.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras över tid. Vi kommer att meddela om väsentliga ändringar via e-post eller på vår webbplats.

9. Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@dirma.se.